דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך פרוטוקול
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 28 23/06/2021
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 29 23/06/2021
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 27 11/05/2021
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 26 21/03/2021
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 25 21/03/2021
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 25 16/03/2021
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 26 16/03/2021
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 23 10/02/2021
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 24 10/02/2021
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 23 10/02/2021
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 24 10/02/2021
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 22 23/12/2020
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 22 20/12/2020
פרוטוקול מליאה מס' 21 08/09/2020
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 21 25/08/2020
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 20 30/06/2020
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 20 29/06/2020
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 19 21/06/2020
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 18 31/05/2020
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 18 31/05/2020
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 17 26/02/2020
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 17 26/02/2020
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 15 22/01/2020
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 14 22/01/2020
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 16 22/01/2020
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 15 22/01/2020
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 15ב' 22/01/2020
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 16 22/01/2020
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 14 31/12/2019
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 13 05/12/2019
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 13 01/12/2019
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 12 13/11/2019
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 12 13/11/2019
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 11 18/09/2019
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 10 25/07/2019
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 10 25/07/2019
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 8 30/06/2019
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 9 30/06/2019
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 8 30/06/2019
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 9 30/06/2019
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 7 20/05/2019
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 7 20/05/2019
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 6 31/03/2019
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 6 31/03/2019
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 5 18/02/2019
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 4 18/02/2019
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 5 18/02/2019
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 4 18/02/2019
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 3 23/01/2019
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 2 02/01/2019
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 2 ו 3 02/01/2019
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 3 02/01/2019
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 1 02/12/2018
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 1 02/12/2018
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 62 15/10/2018
פרוטוקול מליאה מס' 61 26/08/2018
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 61 26/08/2018
פרוטוקול מליאה מס' 60 18/07/2018
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 60 18/07/2018
פרוטוקול מליאה מס' 59 06/06/2018
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 59 06/06/2018
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 58 30/04/2018
פרוטוקול מליאה מס' 57 30/04/2018
פרוטוקול מליאה מס' 58 30/04/2018
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 57 30/04/2018
פרוטוקול מליאה מס' 56 26/03/2018
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 56 26/03/2018
פרוטוקול מליאה מס' 55 26/02/2018
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 55 26/02/2018
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 54 24/01/2018
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 53 24/01/2018
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 53 - 54 24/01/2018
פרוטוקול מליאה מס' הזמנה לישיבת מועצה 52 27/12/2017
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 52 27/12/2017
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 51 06/12/2017
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 51 06/12/2017
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 50 06/11/2017
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 50 06/11/2017
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 49 06/09/2017
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 49 06/09/2017
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 47 28/06/2017
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 48 28/06/2017
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 48 28/06/2017
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 47 28/06/2017
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 47 28/06/2017
פרוטוקול מליאה מס' 46 28/05/2017
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 46 28/05/2017
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 45 30/03/2017
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 45 30/03/2017
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 44 22/02/2017
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 44 22/02/2017
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 42 25/01/2017
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 42 25/01/2017
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 43 25/01/2017
פרוטוקול מליאה מס' 41 28/12/2016
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 41 28/12/2016
פרוטוקול מליאה מס' 40 19/12/2016
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 40 19/12/2016
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 39 09/11/2016
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 38 28/09/2016
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 38 28/09/2016
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 37 31/08/2016
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 37 31/08/2016
פרוטוקול מליאה מס' 35 ו 36 22/06/2016
פרוטוקול מליאה מס' 35 22/06/2016
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 36 22/06/2016
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 34 20/04/2016
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 34 20/04/2016
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 33 09/03/2016
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 33 09/03/2016
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 30,31,32 31/01/2016
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 30 31/01/2016
פרוטוקול מליאה מס' 31 31/01/2016
פרוטוקול מליאה מס' 32 31/01/2016
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 29 06/01/2016
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 29 06/01/2016
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 28 23/12/2015
פרוטוקול מליאה מס' 28 23/12/2015
פרוטוקול מליאה מס' 27 18/11/2015
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 27 12/11/2015
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 26 12/10/2015
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 26 12/10/2015
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 25 09/09/2015
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 25 09/09/2015
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 24 15/07/2015
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 24 15/07/2015
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 23 29/06/2015
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 23 25/06/2015
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 22 14/06/2015
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 22 14/06/2015
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 21 25/05/2015
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 21 25/05/2015
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 20 01/04/2015
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 20 01/04/2015
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 19 25/02/2015
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 19 25/02/2015
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 17 26/01/2015
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 17 25/01/2015
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 18 25/01/2015
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 18 21/01/2015
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 16 06/01/2015
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 16 06/01/2015
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 15 21/11/2014
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 14 22/09/2014
פרוטוקול מליאה מס' 13 23/07/2014
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 13 23/07/2014
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 11 30/06/2014
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 12 30/06/2014
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 10 14/05/2014
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 10 14/05/2014
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 9 09/04/2014
פרוטוקול מליאה מס' 9 09/04/2014
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 8 19/03/2014
פרוטוקול מליאה מס' 8 19/03/2014
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 7 12/02/2014
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 6 12/02/2014
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 5 08/01/2014
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 3 11/12/2013
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 11.12.13 11/12/2013
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 4 11/12/2013
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 2 11/12/2013
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 56 09/12/2013
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 1 19/11/2013
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 64 02/09/2013
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 64 02/09/2013
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 63 05/08/2013
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 63 05/08/2013
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 51 01/08/2013
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 62 29/05/2013
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 61 24/04/2013
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 60 04/04/2013
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 59 13/03/2013
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 58 20/02/2013
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 58 13/02/2013
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 56 09/01/2013
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 57 09/01/2013
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 56 09/01/2013
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 55 26/12/2012
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 53 26/11/2012
פרוטוקול מיוחדת מס' 22/11/2012 22/11/2012
פרוטוקול מיוחדת מס' אישור צו ארנונה לשנת 2013 05/11/2012
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 52 24/10/2012
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 52 24/10/2012
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 51 01/08/2012
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 51 01/08/2012
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 50 04/07/2012
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 50 04/07/2012
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 49 06/06/2012
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 49 06/06/2012
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 48 02/05/2012
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 48 02/05/2012
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 47 14/03/2012
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 45 29/01/2012
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 45 12/01/2012
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 46 12/01/2012
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 44 28/11/2011
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 43 28/11/2011
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 42 11/11/2011
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 41 02/11/2011
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 41 02/11/2011
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 40 21/09/2011
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 40 11/09/2011
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 39 18/07/2011
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 39 18/07/2011
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 37 11/07/2011
פרוטוקול מליאה מס' 38 02/06/2011
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 38 01/06/2011
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 36 16/03/2011
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 35 23/02/2011
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 34 26/01/2011
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 34 26/01/2011
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 33 26/01/2011
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 31 15/12/2010
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 30 25/11/2010
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 29 25/11/2010
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 28 13/10/2010
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 27 05/09/2010
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 26 14/07/2010
פרוטוקול מליאה מס' 26 14/07/2010
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 25 16/06/2010
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 24 12/05/2010
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 23 17/03/2010
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 22 17/03/2010
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 20 08/02/2010
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 21 08/02/2010
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 19 06/01/2010
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 18 29/11/2009
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 17 04/11/2009
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 15 23/09/2009
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 14 23/09/2009
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 13 12/08/2009
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 12 20/07/2009
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 11 15/07/2009
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 10 03/06/2009
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 9 06/05/2009
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 8 02/04/2009
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 7 02/04/2009
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 6 08/03/2009
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 5 18/02/2009
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 4 11/02/2009
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 3 07/01/2009
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 2 29/12/2008
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 1 24/12/2008
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 78 06/10/2008
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 76 23/07/2008
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 75 25/06/2008
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 74 28/05/2008
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 73 19/03/2008
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 71 18/02/2008
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 72 13/02/2008
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 70 02/01/2008
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 69 26/12/2007
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 68 12/12/2007
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 67 28/11/2007
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 67 27/11/2007
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 66 15/11/2007
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 65 07/11/2007
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 63 01/08/2007
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 62 06/06/2007
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 61 02/05/2007
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 60 18/04/2007
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 59 07/03/2007
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 57 24/01/2007
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 56 10/01/2007
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 55 03/01/2007
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 51 05/11/2006
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 49 09/08/2006
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 48 28/06/2006
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 47 28/06/2006
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 46 28/06/2006
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 44 22/05/2006
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 45 22/05/2006
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 43 10/05/2006
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 42 05/04/2006
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 41 22/03/2006
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 40 15/03/2006
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 39 01/02/2006
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 38 21/12/2005
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 37 23/11/2005
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 36 02/11/2005
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 35 22/09/2005
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 34 01/09/2005
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 33 21/08/2005
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 32 21/07/2005
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 31 22/06/2005
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 30 18/05/2005
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 29 17/04/2005
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 28 04/04/2005
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 27 04/04/2005
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 26 21/02/2005
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 25 09/02/2005