כל השירותים המקוונים - באתר העירייה

בעקבות החלטת הממשלה על סגר מיום שישי, כ"ט באלול ה-18.9.20 ועד יום ראשון, כ"ג בתשרי ה-11.10.20, לא תתאפשר קבלת קהל בעירייה.

מרבית שירותי העירייה עומדים לשירותכם באתר, בקישורים הבאים:

בקשת אישורים לטאבו / משכנתא / החלפת מחזיק בנכס / הנחה בארנונה ועוד 

תשלום ארנונה/ היטל שמירה 

תשלום התראת ארנונה 

פנייה מקוונת לאגף האכיפה 

תשלום ווטרינר וגזרי דין

תשלום חשבון מים - הבאר השלישית 

לפנייה למח' רישוי עסקים 

תשלום דו"ח חניה 

ערעור על דו"ח חניה 

בקשה מקוונת לתו חניה

אתר מנהל הנדסה

פניות ישירות למנהל הנדסה

פניות בנושא חזות העיר – נקיון וסביבה 

פניות בנושא חוק חופש המידע