כל השירותים המקוונים - באתר העירייה

בעקבות משבר הקורונה והשינויים התכופים בהחלטות הקבינט, עיריית רחובות מעמידה לרשות התושבים מגוון שירותים טפסים מקוונים אותם ניתן להגיש מהבית.

מרבית שירותי העירייה עומדים לשירותכם בקישורים הבאים:

זימון תור לאגף המיסים

לזימון תור לשיחת וידאו עם נציג/ת אגף האכיפה (לא כולל דוחות חניה) לחצו כאן

בקשת אישורים לטאבו / משכנתא / החלפת מחזיק בנכס / הנחה בארנונה ועוד 

תשלום ארנונה/ היטל שמירה 

תשלום התראת ארנונה 

פנייה מקוונת לאגף האכיפה 

תשלום ווטרינר וגזרי דין

תשלום חשבון מים - הבאר השלישית 

לפנייה למח' רישוי עסקים 

תשלום דו"ח חניה 

ערעור על דו"ח חניה 

בקשה מקוונת לתו חניה

אתר מנהל הנדסה

פניות ישירות למנהל הנדסה

פניות בנושא חזות העיר – נקיון וסביבה 

פניות בנושא חוק חופש המידע