דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

מינהל הנדסה

לשכת מהנדסת העיר:

מינהל הנדסה של עיריית רחובות פועל לקידום תכניות עירוניות לשם שיפור תוואי המחיה של התושבים במרקם העירוני הקיים לקידום תנופת הבניה בעיר, לתשתיות עירוניות נעשה תכנון וביצוע, שדרוגם ותכנון תחזוקתם השוטפת, פיקוח על בניה בהתאם להיתרים ולהוראות החוק. 

שעות קבלת קהל במינהל ההנדסה:
יום  א' ויום  ה',  בין השעות 8:30 - 12:00
 יום ג' בין השעות 16:00 - 19:00.
 

 • מזכירת לשכה: עופרה מדהלה
 • דוא"ל: ofram@rehovot.muni.il
 • טלפון: 08-9392260
 • פקס:  08-9392261
   
 • ע. מהנדסת העיר: לימור גולדפרב 
 • טלפון: 08-9392314
   
 • מהנדסת העיר: אדריכלית דלית הראל
 • דוא"ל : Limor_gold@rehovot.muni.il


מינהל הנדסה מעמיד אתר הנדסי המאפשר לקבל מידע תכנוני לגושים וחלקות ברחבי העיר. כמובן ניתן להתעדכן במצב בקשה להיתר שנקלטה במערכת. המידע קיים באתר האינטרנט ההנדסי של עיריית רחובות בכתובת:

 http://147.236.237.225/rehovot/

 

ועדות לתכנון ובניה:

הליך אישור הבקשה להיתר מתבצע בועדה לתכנון ובניה.

קיימות 2 סוגי ועדות לאישור היתרי בניה :

 1. ועדת רשות רישוי: הועדה דנה בפרוייקטים התואמים תוכניות בנין עיר ללא הקלות ושימושים חורגים ומתקיימת אחת לשבוע.

 2. ועדת משנה רישוי: הועדה דנה בכל סוגי הבקשות הכוללות הקלות ושימושים חורגים ומתקיימת אחת לחודש.
   

* רשימת אנטנות סלולריות


אגף תכנון ורישוי:

האגף עוסק בקידום תכניות בנין עיר.

כל עבודות הבניה או השימוש בקרקע טעונים היתר על פי סעיף 145 לחוק התכנון והבניה והתקנות שהותקנו לפיו, תקנות התכנון והבניה "עבודות ושימוש הטעונים היתר" משנת תשכ"ז.

ניתנות הנחיות לאדריכלים, קבלנים, יזמים ותושבים לעניין בקשות בניה ושימושים חורגים.


הליך רישוי:

היתר בניה הינו האישור החוקי מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

לכל פעולת בניה שהיא יש לקבל היתר בניה, למעט שינוי פנימי בדירה (באם השינוי אינו מהווה שינוי קונסטרוקטיבי.)

יש לדעת כי היתר הבניה תקף לשנה, או באם החלה הבניה במקום ל-3 שנים.

 

החל מה- 01.01.2016 נכנס לתוקפו שלב נוסף ברפורמה בחוק התכנון והבניה המחייבת הגשת בקשות להיתרי בניה ובקשות למידע דרך המערכת המקוונת - רישוי זמין של מנהל התכנון.

 


בודקות תכניות:

הנדסאית תמר קרן טל: 08-9392311
הנדסאית דפנה נתן טל: 08-9392312
הנדסאית גלית ונה טל: 08-9392880
הנדסאית עדי אליאסי טל: 08-9392309

רכזת הועדה + הפורום לשימוע מתנגדים :

אילנה עדני טל: 08-9392307

מזכירת האגף: מלי שני
טלפון: 08-9392308
פקס:  08-9392310 

מנהל האגף: שגיא תמרי
דוא"ל: Mali@rehovot.muni.il

​​​

* דוח ניטור רעש - המשרד להגנת הסביבה
 

מחלקת בנין ערים: 

מחלקת בנין ערים עוסקת בתכנון אורבני של העיר תוך התאמה למרקם העירוני המתפתח. המחלקה מקדמת ומלווה את הכנתן של תכניות (תכניות מתאר ותכניות בנין ערים) ואישורן הן ע"י הפעלת צוותי תכנון חיצוניים והן ע"י צוות המחלקה.

כמו כן, המחלקה מלווה את הכנתן של תשריטים לצרכי רישום, ע"י בדיקת התאמתם לתכניות סטטוטוריות מאושרות.

המחלקה מספקת מידע תכנוני הן בע"פ והן בכתב.

 • תכנית בנין עיר הינה החוק החל על תא השטח עליו קיימת התכנית. התכניות כוללות את זכויות הבניה והיעודים המותרים.
 • מידע בע"פ ניתן לקבל בשעות קבלת קהל ע"י המידעניות.
  כמו כן ניתן לעיין בתכניות בארכיב (הוראות, תשריטים, תקנונים ונספחים).
 • לקבלת מידע על הנכס נא להצטייד בפרטי הנכס: מספר גוש וחלקה, או כתובת הנכס, או כל מסמך מזהה אחר כגון: תרשים סביבה, נסח טאבו, מפת מדידה.


 בודקות תכניות בנין ערים:

 • דינה ג'נאשייה טל: 08-9392266
 • מירב ברזילי טל: 08-9392263
 • אורלי פרסקי טל: 08-9392264
 • שגית בן עמי טל: 08-9392883


מידעניות – מסירת מידע תכנוני:

 • איילת כהן טל: 08-9392226 
 • אולגה פורשצ'יק סגל טל: 08-9392228

רכזת הועדה: ליאת ברזילי טל: 08-9392293

מזכירת המחלקה: שיפרית הלוי

טלפון: 08-9392294
פקס:   08-9392318

מנהלת המחלקה: אפרת חובשי, דוא"ל  shifrit_halevi@rehovot.muni.il

 

ארכיב רישוי:

בארכיב מרוכזים תיקי הבניה ובקשות להיתר שהוגשו לעיריית רחובות.

בימים אלו אנו סורקים את כל תיקי הבניין בארכיב לשם שיפור השרות לתושב.

בארכיב ניתן לקבל את השירותים הבאים:

 • קליטה של בקשות חדשות להיתר.
 • עיון בתיקי בניין בכפוף להפקדת ת.ז./רשיון נהיגה.
 • קבלת תכניות להיתר ע"ג תקליטור תמורת תשלום אגרה. (*אם התכנית כבר נסרקה).

בקשות לעיון יתקבלו באחד מהתנאים הבאים:

 • ניתן לעיין בתיק בנין של נכס לבעלים או למיופה כח של הבעלים עם הצגת יפוי כח ונסח טאבו.
 • ניתן לעיין בתיק בנין של נכס למי שאינו הבעלים בכפוף לבקשה לפי אגרת חופש המידע. 

עובדי הארכיב:

 • כפיר חג'בי
 • אסף סיאני
 • טלפון: 08-9392313 
 • מנהלת ארכיב: ורד חדד
 • דוא"ל: vered_ha@rehovot.muni.il​

יחידת סריקה

בימים אלו הוקמה יחידת סריקה במינהל ההנדסה שמטרתה להנגיש את החומר המתועד בתיקי הבנין לכל העובדים במינהל ההנדסה וכן לאזרחים, אדריכלים, שמאים וכל מי שנזקק לעיון או צילום מתוך תיקי הבנין.

היחידה תאפשר לאזרחים לצפות בתיקי הבנין הסרוקים וכן לרכוש תמורת תשלום קבצים סרוקים של הבקשות (גרמושקות , היתרים, טפסי 4 וכדו').

עובדות הסריקה:

 • אסנת ברזילי טל: 08-9392744    
 • הילה ליבי טל: 08-9392815

 

אגף פיתוח, תשתיות ותחבורה:

האגף עוסק בתכנון מערכת התשתיות בעיר. עבודות פיתוח, ביוב, כבישים ושטחים ציבוריים.
האגף מוציא אל הפועל את החלטות לגבי ביצוע עבודות פיתוח ושיקום רחובות ברחבי העיר.
כתנאי למתן היתר בניה נדרשים אישורי תשתיות:

 • פיתוח - אישור תכניות פיתוח והתאמתן לתכניות העירוניות.תכניות מאושרות מועברות למחלקת רישוי, במידה וישנם תיקונים התכנית חוזרת למתכנן.
 • תנועה – אישור ויעוץ תנועתי לתכניות תב"ע ולבקשות להיתרי בניה.
 • ביוב – הנחיות מתכננים לחיבורי ביוב, סימון קוי ביוב ע"ג מפה טופוגרפית והתאמתן לתכניות העירוניות.
 • מים – אישור ובדיקת הגשות סניטריות והתאמתן לתכניות העירוניות.

חיבור לשעון מים

 • ע"פ חוק עזר עירוני יש לחבר כל חלקה/מגרש לשעון מים תמורת תשלום.
 • התשלום מתבצע במחלקת השתתפות בעלים.
 • התקנת מד מים משני – תמורת תשלום.
 • העתקת חיבור מים – להחלטת המחלקה בתשלום.
 • בדיקת שעון (בוררות) – תתבצע במחלקת חשבונות מים באגף המיסים (בקומה ראשונה). 
   
 • מזכירת האגף: לאה גרובר
 • דוא"ל : lia@rehovot.muni.il
 • טלפון: 08-9392273/4
 • פקס: 08-9392276
 • מנהל האגף זורי שעובי
 • דוא"ל : zury@rehovot.muni.il

 

טלפונים
שם ומשפחה מחלקה טל דוא"ל
אינג' ארקדי בטלמן מחלקת תשתיות מים 08-9392283/4 miki_yosefI@rehovot.muni.il
אינג' בוריס פרלמן מחלקת ביוב וניקוז 08-9392279/80 boris_perelman@rehovot.muni.il
אינג' קים אטין מחלקת כבישים ומדרכות 08-9392286 kim@rehovot.muni.il
אינג' רימה נובק יעוץ תנועה 08-9392275 rimma_novak@rehovot.muni.il
אינג' מיכאל סמוס תאום מערכות הנדסיות 08-9392287 michael@rehovot.muni.il
אינג' פאינה בונק מהנדסת כבישים ופיתוח 08-9392282  

*מחלקת חשבונות מים נמצאת באגף המיסים

 

 

מחלקת בנייה ציבורית

המחלקה עוסקת בתכנון, תאום ופקוח הקמת מוסדות ציבור, חינוך ודת בעיר.

טיפול במבנים מסוכנים, איתור ואבחון הנדסי של מבנה החשוד כמסוכן, איתור הבעלים וטיפול בהכרזה בדבר הריסת מבנים מסוכנים.


מזכירה: מלי אדלר

טלפון: 08-9392267/88
פקס:08-9392278         

מנהל המחלקה: אינג' פבל גנדל, דוא"ל: Pavel_gendel@rehovot.muni.il

 

 

מחלקת בניה ציבורית:

המחלקה עוסקת בתכנון, תאום ופקוח הקמת מוסדות ציבור, חינוך ודת בעיר.

טיפול במבנים מסוכנים, איתור ואבחון הנדסי של מבנה החשוד כמסוכן, איתור הבעלים וטיפול בהכרזה בדבר הריסת מבנים מסוכנים.

 

מזכירה: מלי אדלר
טלפון: 08-9392267/88
פקס:       08-9392278         

מנהל המחלקה: אינג' פבל גנדל, דוא"ל: Pavel_gendel@rehovot.muni.il

 

 

אגף פיקוח על הבניה:

האגף עוסק בפיקוח על הבניה ואכיפת חוקי הבניה לבניה בלתי חוקית, בניה ללא היתר ובבניה בסטייה ממנו.

הפקחים עורכים ביקורות באתרי בניה באופן שוטף ומפעילים את סמכותם על מנת לאכוף את החוק.

המחלקה מטפלת באופן שוטף בעברייני בניה שלא קיימו את גזר דין של בית המשפט.

 

פקחי בניה:

 • לוהד זנדני    טל: 08-9392303
 • ישי בוטנרו    טל: 08-9392304
 • אביחי צעידי   טל:08-9392300
 • משה ואזאנא  טל:08-9392301
 • דורון מדהלה טל: 08-9392664

 

 • מזכירת האגף: אורלי בזיניאן , טלפון: 08-9392302
 • מנהל האגף: ניסים מחבוש , דוא"ל: orlybaz@rehovot.muni.il

 

מחלקת השתתפות בעלים:

המחלקה מטפלת בענייני היטל השבחה, בחישוב אגרות בניה והיטלי פיתוח לצורך הוצאת היתרי בניה.

השבחה במקרקעין הינה עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.

נוהל קבלת אישור לטאבו - בעת מכירת נכס יש לגשת למחלקת מיסים (קומה 1) לקבל טופס טיולים, ולהחתים את המחלקות המצוינות ע"ג הטופס, המשך הטיפול יעשה מול מח' השתתפות בעלים.

יש להצטייד בנסח טאבו (אפשר צילום של הנסח המקורי) ובחוזה מכירה.

במידה והנכס הינו דירה בבניין בבניה רוויה, למעט דירת גג או דירת גן הטופס נחתם במקום.

במידה ולא, נערכת בדיקה של פקח בשטח הבודק את ההתאמה בין היתר הבניה לבין המצב הקיים בשטח. הממצאים מתקבלים ונבדקים, בין היתר גם סוגיית הכספים.

במידת הצורך מכינים חשבון ואם ישנה השבחה מכינים שומה.

תיקון 84 לחוק קובע שכשהועדה המקומית מוציאה שומה, יש אפשרות להגיש שומה אחרת וההתנהלות הינה מול מועצת השמאים המכריעים בנושא.

טלפונים:

 • 08-9392291
 • 08-9392297
 • 08-9392289
   
 • טלפון:08-9392269
 • פקס: 08-9392268
 • מנהלת מחלקה: אורנה מעוז
 • דוא"ל: natali_haim@rehovot.muni.il

 

מחלקת יחידת מחשוב ו-GIS:

יחידת המיחשוב וממ"ג עוסקת בליווי תהליכים מיחשוביים שונים במינהל ההנדסה כגון מיפוי פוטוגרמטרי, הקמה ואיסוף של מאגרי נתונים כגון מפות מדידה ועוד וכן תמיכה במערכות התפעוליות הקיימות במינהל ההנדסה.

כמו כן עיסוקה העיקרי של יחידת המיחשוב והממ"ג הנו עדכון ותחזוקה שוטפת של מערכת המידע הגיאוגרפי העירונית (GIS- מיפוי ממוחשב) המציגה באמצעות רשת האינטרנט מידע גיאוגרפי מגוון על תשתית טכנולוגית מתקדמת. האתר עומד לרשות התושבים באמצעות רשת האינטרנט, ללא צורך בהתקנת תוכנה או רשיון שימוש ומאפשר לתושבים, אדריכלים, יזמים, שמאים ותלמידים לצפות במידע בצורה דינאמית, נוחה ופשוטה.

בין מגוון סוגי המידע המוצגים באתר ניתן למנות: גושים וחלקות, תצלום אויר, יעודי קרקע, גבולות של תכניות, מבנים וכתובות, מוסדות חינוך וחלוקה לאיזורי רישום, מוסדות להשכלה גבוהה, איזורי חיוב ארנונה למגורים ולעסקים, מבנים לשימור, מועדוני גמלאים, טיפות חלב ועוד.

המערכת מאפשרת ביצוע חיפוש לאיתור כתובת, נתוני גוש חלקה, רחוב, בית ספר ועוד, וכוללת כלים שונים לביצוע שאילתות, קבלת מידע נוסף, מדידת מרחקים, חישוב שטחים ועוד.

המערכות מקושרות לתשתית המידע ההנדסית הממוחשבת בעירייה, כך שאפשר באמצעותן לקבל מידע תכנוני נוסף, כגון תכניות החלות על השטח, מהותן, תשריטי והוראות התכנית, שלבי האישור הסטטוטורי, החלטות הועדה לתכנון ולבנייה ועוד.

את כל המידע המתקבל על המסך, ניתן להפיק למפה, אותה ניתן להדפיס או לשמור כקובץ לצורך שליחה בדוא"ל או לכל שימוש אחר.

 • מנהלת יחידת מיחשוב וממ"ג: יונית קופלוביץ 
 • דוא"ל: yonit@rehovot.muni.il
 • טלפון: 08-9392271
 • פקס:   08-9392278  

 

המחלקות נמצאות במנהל ההנדסה רח' בילו 2 רחובות בקומה 5.

ימי קבלת קהל: ימים א ו-ה בין השעות 8:30-12:00 ובימי ג' בין השעות 16:00-19:00.

באגף פיקוח על הבניה, ימי קבלת קהל בימי ג' בין השעות 16:00-19:00.