דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

המחלקה לגיל הרך

בעיר רחובות פועלים 322 גני-ילדים ממלכתיים, ממלכתיים דתיים ,חינוך מיוחד וחינוך עצמאי, בגנים מתחנכים כ-8500 תלמידים.

גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית לימודית לילדים בגילאים 3-6, שמטרתה לקדם ולטפח את יכולותיו הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של הילד בגיל הרך, וכן להקנות ערכים, ידע ומטען תרבותי.

הגן מהווה בסיס לגיבוש אישיותו של כל פרט, לעיצוב עמדות אינטלקטואליות, ולהתפתחות הילדים כשותפים פעילים בחברה. במהלך השהות בגן נחשפים כל ילד וילדה לחברת בני גילם ויוצרים אינטראקציות חברתיות מסוגים שונים. הם לומדים חוקים חברתיים ומפנימים נורמות התנהגויות מקובלות. בהתנסויות שונות שמזמנת להם המסגרת החינוכית הם רוכשים ידע עולם, מפתחים את סקרנותם , פותרים בעיות ומפתחים את יכולותיהם בכל התחומים.

גני הילדים פועלים בחודשים ספטמבר - יוני שישה ימים בשבוע: בימים א'-ה' בין השעות 14:00-7:30 וביום ו' עד 12:45.

המחלקה לגיל הרך בעיריית רחובות מטפלת בפניות הציבור, בכוח האדם , נותנת מענה בתשתיות הפיזיות המיטביות, המותאמות לתחזיות הצמיחה של אוכלוסיית העיר, ועוזרת ביצירת סביבות למידה מגוונות המאפשרות בחירה ומעוררות עניין בקרב הילדים. מקדמת תכניות עירונית במערכת החינוך.

המחלקה מובילה בשיתוף הפיקוח של משרד החינוך, מהלכים פדגוגים עירוניים שני הגורמים הללו פועלים בשיתוף פעולה הדוק ורציף, על מנת לקדם ולהצעיד את המערכת להישגים.

המחלקה רואה בקשרים עם הורי הילדים חשיבות עליונה , מתוך אמונה כי שיתוף פעולה בין צוות הגן לבין ההורים מקדם את טובת הילד ואת התפתחותו.

צוות הגן מקיים מערך של העברת מידע להורים בנוגע לגן הילדים וילדיהם.
 

חוברת מידע והנחיות הרשמה לגני ילדים לשנה"ל תשפ"א

תשובות לשאלות נפוצות בחינוך לגיל הרך לקראת הרישום לגן

רשימת גני ילדים תש"פ

מידע וטפסים לקראת הרישום לשנה"ל תש"פ

טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשע"ח 2018

טופס בקשת ערר לילדי גיל 4 (שנתון 2013) 

למידע על המרכז הורים וילדים לגיל הרך לחצו כאן 

 


אזורי רישום לגנים לפי רחובות

העיריה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בגבולות אזורי הרישום, בהתחשב ביכולת הקליטה של הגן

 


יצירת קשר: