דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

המכללה האקדמית לחינוך "מורשת יעקב"

המכללה האקדמית לחינוך "מורשת יעקב" היא מכללה תורנית המשלבת לימודים ושירות צבאי במסגרת ה"הסדר".
המכללה מכשירה מורים במקצועות היהדות ובמקצועות העזר תוך שילוב לימודי הישיבה כהרחבה ללימודים האקדמיים. 
לימודים סדירים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed) נמשכים 4 שנים (לא כולל תקופת השירות הצבאי לתלמידי ישיבת ההסדר).

תלמידים הלומדים ב'תכנית המצוינים' מסיימים את לימודיהם לתואר ב-3 שנות לימוד . 

מסלולי הלימוד הקיימים במכללה הם החינוך היסודי לכיתות ג'-ח' והחינוך העל יסודי לכיתות ז'-י'. 

ההתמחויות הקיימות במכללה הן מקרא (התמחות ראשית), תלמוד
(התמחות ראשית במסלול החינוך העל יסודי או משנית במסלול החינוך היסודי),
לשון עברית (התמחות משנית לתלמידים מתאימים) ומתמטיקה (למסלול החינוך היסודי בלבד). 

תלמידי כל המסלולים ילמדו לימודי חינוך בהיקף של 28 ש"ש לפחות.
התלמידים יקבלו גם הכשרה פדגוגית בהיקף של 18 ש"ש.

נוסף לזאת ילמדו התלמידים לימודי יסוד הכוללים לשון עברית, אנגלית, חינוך גופני, הכרת המחשב,
ביטחון ובטיחות, עזרה ראשונה וטיול משולב . 

פרטים נוספים על המכללה ניתן לקבל באתר הבית: http://www.mor.ac.il