בית הספר נועם בנים זכה בפרס חינוך ארצי בנושא זהירות בדרכים

בית הספר נועם בנים זכה בפרס חינוך ארצי בנושא זהירות בדרכים משרד החינוך העניק לבית הספר את הזכייה, באירוע שהתקיים בשבוע שעבר (8.6) בירושלים, בהשתתפות מנהלת בית הספר ציפורית אייזיק, סגן המנהלת, רכזת זה"ב והצוות. מטעם העיריה נחכה שרה והב, מנהלת המחלקה לחינוך יסודי.

בית הספר נועם בנים זכה בפרס חינוך ארצי בנושא זהירות בדרכים

משרד החינוך העניק לבית הספר את הזכייה, באירוע שהתקיים בשבוע שעבר (8.6) בירושלים, בהשתתפות מנהלת בית הספר ציפורית אייזיק, סגן המנהלת, רכזת זה"ב והצוות. מטעם העיריה נחכה שרה והב, מנהלת המחלקה לחינוך יסודי.

והב: "ציפורית הצליחה בכישרון מיוחד, ברוגע ובשקט להביא לשינוי משמעותי בבית הספר. היא הצליחה לרתום את המורים לעבודה משותפת תוך ראיית התלמיד וטובתו. ציפורית מנהלת את בית הספר זו השנה הראשונה ואנו מאחלים לה המשך פעילות הישגית וערכית".

נימוקי משרד החינוך בגין הענקת הפרס: "חזון בית הספר החל להיבנות מחדש עם כניסתה לתפקיד של המנהלת. בשנה הנוכחית בדרך ניהולה נפתחו מעגלי שיח עם המורים, התלמידים וההורים כשהנושא  המאחד היה המשך  טיפול במפגעים הבטיחותיים בכניסה וביציאה מבית הספר. באמונה ורגישות נרתם כל הצוות לעסוק בנושא. הוראת הזה"ב הותאמה לשכבות הגיל השונות. העמקת הלמידה בזה"ב הניעה את ההורים לקחת חלק פעיל בשינוי הסדרי התנועה המובילים לבית הספר ובשיפור משמעותי של מעטפת הבטיחות. עיצוב הסביבה הלימודית בין כתלי בית הספר מגוונת ומעידה על עבודת תהליכית של צוות המורים עם התלמידים ועל שותפות ההורים בפעילויות".

 

בית הספר נועם בנים זכה בפרס חינוך ארצי בנושא זהירות בדרכים