ביום א: תלמידי כיתות ז׳-י׳ חוזרים ללמוד

בתי הספר העל-יסודיים ברחובות נערכים לפתיחת הלימודים ביום ראשון הקרוב 
משרד החינוך פרסם את מתווה החזרה של כיתות ז'-י' לבתי הספר, שייכנס לתוקף עם אישור התקנות

לקראת שובם של תלמידי כיתות ז' עד י' ביום ראשון ה- 7.3.2021 לבתי הספר גם בעיר רחובות, פירסם משרד החינוך את מתווה הלימודים. המתווה יפעל כפוף לתכנית שאושרה בקבינט הקורונה, ולצבעי הרמזור שקבע משרד הבריאות. 

הלימודים בכיתות ז'/ח'/ט'/י'
•    הלימוד יתקיים בקבוצות קבועות של עד 20 תלמידים בקבוצה, לפחות יומיים בשבוע.
•    בתי הספר יהיו פתוחים 6 ימים בשבוע. 
•    מורה יוכל לעבור בין 4 קבוצות קבועות, לכל היותר.
•    תלמיד יוכל לעבור בין 2 כיתות אורגניות/קבוצות.   

פעילות בשטח פתוח
תתאפשר בכל היישובים, בקבוצה של 20 משתתפים לכל היותר, כולל אנשי צוות

טיולים חד יומיים בשטח פתוח
ניתן יהיה לקיים טיול חד יומי בשטח פתוח, ללא לינה, בכל היישובים. היציאה לטיול תהיה עם אותן קבוצות קבועות בהן לומדים בשגרה עם אנשי צוות קבועים, בלא תחלופה של אנשי הצוות או של תלמידים בין הקבוצות.

החינוך המיוחד
כלל מסגרות החינוך המיוחד בישובים ירוקים, צהובים וביישובים הכתומים המוחרגים, ישובו למתכונת פעילות מלאה (כולל בימי שישי), בהתאם למערכת השעות הרגילה.

נצחיה לוי ואייל משולם מורים בקריית החינוך מדעים שהתחסנו