נפתחה ההרשמה המאוחרת לגני הילדים

רישום מאוחר לגני הילדים:

העירייה פותחת היום (20.5) את ההרשמה המאוחרת לגני הילדים בעיר.

תושבים חדשים הורים שטרם רשמו את ילדיהם לגן בשנת הלימודים תשפ"א יכולים לעשות זאת באמצעות הקישור הבא:

https://www.edu-reg.co.il/login?cid=9617833&sys=0&sub=1

ההרשמה תהיה פתוחה עד לתאריך 30.7.20.

ההורים צריכים לרשום את ילדיהם בקטגוריית "גן רישום מאוחר" והשיבוץ יבוצע על בסיס מקום פנוי בלבד. המערכת תעשה מאמצים על מנת להתחשב באזור המגורים וגילאי הילדים הנרשמים.

מאחר והשיבוץ ייקבע על בסיס מקום פנוי, השיבוץ הינו סופי ולא תתאפשר הגשת ערעור.

תוצאות השיבוצים ישלחו להורים במהלך חודש יולי באמצעות הודעת SMS או מייל.

 

רישום לגני ילדים