נותרו מקומות בודדים בבית הספר הממ"ד החדש

בית הספר הממ"ד החדש בתהליכי הרשמה אחרונים כעת, לאחר שנקבע סופית מיקומו במתנ"ס מרגולין. בבית הספר מסלול ממ"ד רגיל ומסלול ממ"ד דמוקרטי. בהתאם לרישום, יהיו בו כיתות א, ב' ו-ג'.

בשנה הבאה יפתח בי"ס חדש ברחובות: בית ספר ממלכתי דתי שבו שני מסלולים- מסלול לימודים רגיל ומסלול דמוקרטי.

בחודשים האחרונים התקיימו כמה ערבי חשיפה לבית הספר בהשתתפות מנהל בית הספר, אופיר ביכלר, ואף עם מ"מ ראש העיר, זוהר בלום ומנהלת אגף החינוך, אפרת צוקרמן.

כאמור, בית הספר יפעל באופן זמני בשנה הקרובה במתנ"ס מרגולין.

הממ"ד החדש הינו בית ספר ייחודי, בכך שמוביל שני מסלולים עיקריים בתוכו, מתוך תפיסת עולם של חדשנות לימודית, פדגוגית, יחס אישי מיוחד בשל היותו בית ספר קטן - "בוטיק משפחתי".

המסלול הרגיל בממ"ד החדש יתבסס על למידה מיטבית השואפת לחדשנות חינוכית, יוזמות, הישגים ובעיקר יחס אישי וקידום לימודי כאשר המורה הינו מנחה המוביל את תלמידיו ללמידה נכונה, אישית, מוטת עתיד.

במסלול הממ"ד הדמוקרטי מטרת העל החינוכית הנה להוות עבור התלמידים מצע ללמידה משמעותית ועשירה, מסגרת לפיתוח אחריות אישית וחברתית והשתייכות לקהילה דתית. גישת בית הספר מכירה בחשיבות המחנכים לעטוף תהליך זה, להעצים, לחזק ולבסס ערכים, ולסייע לתלמיד לגלות את נכסיו הרוחניים והאקדמיים, את נתיבי הלמידה שלו ולהעצימו בדרכי נועם וברוח החינוך היהודי.

כיתות א' - נותרו מקומות אחרונים במסלול א' הרגיל

כיתה ב' - ההרשמה נסגרה

כיתה ג' – ההרשמה נסגרה

הורים המעוניינים לרשום את ילדיהם לבית הספר, יפנו למחלקה לחינוך יסודי:
טל' - 08-9392418, 08-9392434, או בדוא"ל - sara_vaab@rehovot.muni.il, או בהודעות ווטסאפ – 050-4840403.

מקומות בודדים בבית הספר הממ"ד החדש