דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

מבקר העיריה ונציב תלונות הציבור

תפקיד המבקר לבדוק את פעילות העיריה ככלל , לרבות פעולות לפי חוק תכנון ובנייה נעשו כדין, בידי המוסמכים לעשותם , תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. לבדוק את פעילות העיריה , כפרט. לבדוק סדרי בקרה והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה, מבטיחים קיום הוראות כל דין.

לבקר את הנהלת החשבונות של העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה ואחזקתו מניחות את הדעת.

בנוסף על תפקידו זה משמש מבקר העירייה גם בתפקיד - נציב תלונות הציבור.

בתוקף תפקידו זה משמש הנציב כתובת לכל אדם המבקש להגיש תלונה על עוולה שנגרמה לו כתוצאה מפעילות לקויה ו/או פעילות הנוגדת את החוק של הרשות המקומית , גוף ממלכתי או ציבורי הנתון לביקורת מבקר העיריה ומבקר המדינה.

כל אדם שנפגע בגין מעשה שנעשה בניגוד לחוק, או בלי סמכות חוקית, או בניגוד לכללי מינהל תקין, או על כל מעשה שיש בו משום נוקשות יתרה או משום אי-צדק בולט (לעניין זה "מעשה" הוא גם מחדל או פיגור בעשייה)  רשאי להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור.

הגדרת תלונה:

תלונה מבטאת מצב של משבר ביחסים שבין המתלונן לבין הרשות המקומית, כאשר לא מתגשמות
ציפיותיו של המתלונן מן הרשות המקומית. מצב זה מתקיים כאשר ישנו פער, להערכתו של המתלונן
הערכה סובייקטיבית,  בין מה שמגיע לו על פי דין לבין מה שהוא מקבל בפועל.

לתשומת לב!
לפני פנייה לנציב תלונות הציבור יש לפנות קודם לאגף הנוגע בדבר, או למוקד העירוני 106
או לרכזת פניות הציבורטלפון: 08-9392213

 תלונות שאין לדון בהן:

  • בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;
  • תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;
  • תלונה בעניין שלגביו כבר הוגשה תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור, לפי הפרק השביעי של
     חוק מבקר המדינה (נוסח משולב) 1458.

 

לפניות בנושא ערעור על דוחות חנייה הקליקו
לפניות בנושא תביעות ביטוח הקליקו
לפניות בנושא נגישות הקליקו
לפניות בנושא ועדת תחבורה
לפניות בנושא חשבונות מים – הבאר השלישית הקליקו

 

להגשת תלונה לנציג תלונות הציבור הקליקו כאן

 

 


יצירת קשר: