השירות הפסיכולוגי החינוכי - התפתחותי (שפ"ח) באגף החינוך והנוער פועל כ-40 שנה, במטרה לקדם את רווחתם ובריאותם הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך ברחובות, דרך עבודה עם צוותי החינוך, המשפחות, הילדים והקהילה, בעתות שגרה ובחירום. העיר רחובות מתאפיינת בגיוון הרב של האוכלוסייה והקהילות שבה, המתבטא בשונות רבה בצורכי התלמידים ומשפחותיהם ובצורכי מערכות החינוך בעיר. תפקיד השפ"ח הוא לעבוד עם הילדים ועם המבוגרים המשמעותיים עבורם בסביבות השונות של חייהם, תוך התאמת המענים למגוון התרבותי הרחב. השפ"ח של רחובות מונה כ-70 פסיכולוגים הנותנים שרות למסגרות החינוכיות בעיר החל מהגיל הרך ועד סיום התיכון, בחינוך הרגיל והמיוחד, ולכלל המגזרים (ממלכתי, ממלכתי דתי, ממלכתי חרדי ומוכש"ר- מוכר שאינו רשמי). העבודה בטווח הגילאים הרחב ועם מגוון האוכלוסיות מתאפשרת בזכות ההתמחות וההתמקצעות בתחומי הפסיכולוגיה החינוכית וההתפתחותית, ובתחומי ידע מקצועיים רבים נוספים. 

תחומי הפעילות של השירות הפסיכולוגי:

  • טיפול פסיכולוגי פרטני, קבוצתי ומשפחתי לתלמידים ולמשפחותיהם.
  • הערכה ואבחון פסיכולוגי לתלמידים.
  • יעוץ וליווי לצוותי חינוך והוראה.
  • הרצאות בנושאים מגוונים לצוותי חינוך ולהורים.
  • התערבויות במקרי חירום ומשבר.
  • שיתוף פעולה עם גורמים עירוניים להתערבויות ברמה קהילתית.

שירותים מיוחדים:

  • מרכז לטיפול בתלמידים בסיכון אובדני.
  • יחידה לייעוץ וטיפול בתלמידים המעורבים באירועי פגיעה מינית.
  • "דלת פתוחה" - ייעוץ להורים בגילאי 3-4 שנים.
  • "מתבגרים על זה" – ייעוץ להורים למתבגרים.

שירות פסיכולוגי משלים (שפ"מ)

השרות הפסיכולוגי המשלים הוקם על מנת לתת מענה לצרכים שאינם נכללים בסל השירותים של השפ"ח.
במסגרת השפ"מ נערכים טיפולים פרטניים ומשפחתיים, קבוצות, הערכות ואבחונים פסיכולוגים ופסיכודידקטיים בתשלום מופחת.
הפסיכולוגים העובדים בשפ"ח ובשפ"מ מחויבים לשמירת סודיות בהתאם ל"חוק זכויות הפרט". כלומר, אין מסירת מידע בעניין הילד/ה לכל גורם שהוא מחוץ לשפ"ח, אלא אם ניתן אישור ויתור סודיות בכתב מטעם הורי הילד/ה.
ניתן לפנות לפסיכולוג המסגרת באמצעות הצוות החינוכי או ליצור קשר ישירות דרך מזכירות השפ"ח. 

מאמרים להורים

​​​​מאמרים לקראת פתיחת שנת הלימודים

השירות הפסיכולוגי- חינוכי
ענבל יפה
כתובת: ביל"ו 2, רחובות (בבניין הקניון ולא בבניין העירייה)
טלפון: 08-9392850/1
תפקיד: מנהלת השירות הפסיכולוגי- חינוכי
דוא"ל: sph@rehovot.muni.il