דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

פרסומים ע"פ נוהל הקצאות קרקע

פרסום ראשוןמרכז החינוך העצמאי – ביה"ס שובו – ברחוב דוד אלעזר, למטרת הפעלת בית ספר.

 פרסום ראשוןמרכז החינוך העצמאי – ביה"ס בנות יעקב, ברחוב נורדאו, למטרת הפעלת בית ספר.

פרסום ראשוןעמותת עולל – ברחוב דהרי, למטרת הפעלת גני ילדים

פרסום ראשון: עמותת עולל - ברחוב טלר, למטרת הפעלת גן ילדים

פרסום ראשוןהמרכז לחינוך מקצועי – ברחוב הורוביץ, למטרת הפעלת בית ספר ופנימייה לחינוך מקצועי טכנולוגי.

רשת גני ילדים של אגודת ישראל - בקשה להקצאת קרקע ברח' רייפן וברח' יעקובזון

למען אחיי – בקשה להקצאה לישיבה תיכונית ברחוב יום הכיפורים

תלמוד תורה הבאר – בקשה להקצאה בית ספר יסודי – תלמוד תורה ברחוב דהרי

פרסום שני: אגודת תומכי אליעזר קרעטשניף –ברחוב ההגנה, למטרת בית ספר תיכון לבנים.

פרסום שני: עמותת ראם –   ברחוב הר החרמון, למטרת הפעלת גן ילדים.

פרסום שני: עטרת מרדכי אליהו – ברחוב זכריה חממי וברחוב הצבעוני, למטרת הקמת בית כנסת, ספרייה ומעון יום

פרסום שני: למען אחיי – בקשה להקצאה לישיבה תיכונית ברחוב יום הכיפורים

פרסום שני: בני הישיבות רחובות – ברחוב אימרי חיים, למטרת הפעלת בית כנסת. 

פרסום שני: אורט ישראל - חל"צ - בקשה להקצאה להפעלת תיכון חרדי טכנולוגי ברחוב יום הכיפורים

פרסום שני: ראם לקידום החינוך האנתרופוסופי ברחובות - בקשה להקצאה לגן ילדים ברחוב פרשני ישראל אברהם