דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

תשלום מסים ומים

התשלום בגין צריכת מים ואגרת ביוב מיועד לכיסוי עלויות המים והוצאות האחזקה של רשת המים והביוב בעיר. 
חשבונות המים נשלחים לצרכנים מידי חודשיים על גבי חשבון תקופתי. אין הנחות במחיר המים.
התשלומים בעד צריכת המים נקבעים ע"י נציבות המים והם אחידים בכל הארץ ומתפרסמים ב"רשומות". להלן הסבר על אופן חישוב צריכת המים:

 • בהתאם לחוק, כל צרכן חייב בסכום מינימום לחודשיים גם אם סכום החיוב עבור צריכת המים בפועל קטן מסכום המינימום, או אף אם לא הייתה צריכת מים כלל.
 • משפחה המונה עד2 נפשות תחוייב בתעריף ראשון (התעריף הנמוך) ל- 14 מ"ק ראשונים בחשבון התקופתי.
 • משפחה המונה מעל ל- 2 נפשות הגרות בדירה, זכאית ל- 7 מ"ק נוספים לחודשיים לכל נפש, (מעל ל- 2 נפשות בתעריף הראשון למגורים, מעל ל- 14 מ"ק הראשונים). לאחר הגשת הצהרה בכתב והצגת תעודת זהות בה מופיעים שמות בני המשפחה. הזכאות תקפה מיום הגשת הבקשה.
 • "צריכה משותפת" - ההפרש בצריכת המים שבין מד המים הראשי, לבין מדי המים הדירתיים, המתחלק בין הצרכנים באופן שווה.
 • "תוספת צריכה" - הפרש צריכת המים שנותרה מהמד הקודם, או תיקון הצריכה מתקופה קודמת.
 • בכל היעדרות מהדירה (מעל למספר ימים) מומלץ לסגור את המגוף (השיבר) הדירתי ונתק אספקת החשמל לדוד המים החמים.

 

קישור לטופס

 

 

שעות קבלת הקהל באגף המיסים הם:

 • קבלת קהל: בימים א'-ד' בשעות  12.00 - 8.00,   18.00 - 16.00 
 • בימים ה' בשעות  12.00 - 8.00

 


יצירת קשר

 • קבלת שיחות טלפון: א', ב', ד' ה', בין השעות 13:00 - 15:00
 • קבלת קהל מיסים וגבייה - 08-9392512 
 • תאגיד המים הבאר השלישית - מוקד טלפוני לתשלום ובירורים 1-800-50-57-57 , אתר התאגיד
 • מחלקת השומה - 08-9392540/42/43 , 08-9392593
 • מחלקת הנהח"ש - 08-9392534/5/6
 • מחלקת הוצאה לפועל - 08-9392555
 • דוא"ל: gvia@rehovot.muni.il